همکاری

پیگرس ال‌اس‌پی از مترجمان فری‌لنس و مترجمان شفاهی با مدارک تحصيلی دانشگاهی در رشته‌های زبان و ادبيات نزد دانشگاه‌های شناخته‌شده که حداقل پنج سال تجربه در زمينه کار ترجمه حرفه‌ای دارند، دعوت به همکاری می‌کند. از آژانس‌ها و شرکت‌های ارايه‌دهنده خدمات ترجمه نيز دعوت به همکاری به‌عمل می‌آيد.

گرافيست‌های مجرب که دانش بسیار خوبی از نرم‌افزارهای گوناگون اين رشته (فتوشاپ، این‌دیزاین، ايلّوسترتور، کوارک اکسپرس) برای تهيّه بروشور، صفحه‌بندی دفترچه‌های راهنما و کاتالوگ، آرم، وغیره دارند نيز می‌توانند درخواست همکاری بکنند.

در صورت دارابودن شرايط يادشده در بالا، لطفاً با اشاره ازطريق موشواره بر روی دکمه در بالا، مراحل ثبت‌نام را تکميل کنيد.
به‌منظور اين‌که بتوانيم خدماتی در سطح عالی به مشتريان ارايه دهيم، داشتن اطّلاعات هرچه بيشتر درباره تجارب، سطح تحصيلات و مهارت‌های شما ضروری است، لذا تکميل کامل و صحيح فرم ثبت نام دارای اهميّت خاص می‌باشد.

انتخاب همکاران پس از بررسی دقيق تمامی شرايط درخواست‌کنندگان انجام می‌شود.

مشخصات همکاران جديد در يک پايگاه داده وارد می‌شود. با همکاران جديد متعاقباً برای جزئيات و نحوۀ همکاری تماس گرفته خواهد شد.